Είναι πολύ κρύο το PC; Ντύστε το με χαλί !

Εικόνα: panigrc

αυτό το PC μάλλον δεν έχει πρόβλημα θερμοκρασίας !

Είναι πολύ κρύο το PC; Ντύστε το με χαλί !