Κουτιά http://archive.x-park.gr/taxonomy/term/62/all el Thermalttake Level10 http://archive.x-park.gr/story/hardware/koytia/thermalttake-level10 <div class="field field-type-filefield field-field-imagefield"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_imagefield" width="952" height="330" title="Level 10" alt="Thermalttake Level10" src="http://archive.x-park.gr/sites/default/files/imagefield/story/4207/1664.jpg?1268215012" /> </div> <div class="field-item even"> <img class="imagefield imagefield-field_imagefield" width="306" height="460" title="Thermalttake Level10" alt="Thermalttake Level10" src="http://archive.x-park.gr/sites/default/files/imagefield/story/4207/1665.jpg?1268215856" /> </div> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_imagefield" width="460" height="306" title="Thermalttake Level10" alt="Thermalttake Level10" src="http://archive.x-park.gr/sites/default/files/imagefield/story/4207/1666.jpg?1268215899" /> </div> <div class="field-item even"> <img class="imagefield imagefield-field_imagefield" width="306" height="460" title="Thermalttake Level10" alt="Thermalttake Level10" src="http://archive.x-park.gr/sites/default/files/imagefield/story/4207/1667.jpg?1268215903" /> </div> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_imagefield" width="458" height="460" title="Thermalttake Level10" alt="Thermalttake Level10" src="http://archive.x-park.gr/sites/default/files/imagefield/story/4207/1668.jpg?1268215908" /> </div> <div class="field-item even"> <img class="imagefield imagefield-field_imagefield" width="383" height="460" title="Thermalttake Level10" alt="Thermalttake Level10" src="http://archive.x-park.gr/sites/default/files/imagefield/story/4207/1669.jpg?1268215912" /> </div> </div> </div> <p>Νέο κουτί με full tower διαστάσεις μας παρουσίασε η Thermaltake.</p><p>Το νέο Level10 είναι σχεδιασμένο από το σχεδιαστικό τμήμα της bmw ( ναι της γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας )</p><p> <p><a href="http://archive.x-park.gr/story/hardware/koytia/thermalttake-level10" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> Κουτιά Wed, 10 Mar 2010 10:14:28 +0000 mckondas 4207 at http://archive.x-park.gr